Türkmenistan, Ahal welaýaty Gökdepe etraby Owadendepe şäherçesi Aşgabat-Daşoguz ýolunyň 22-nji km


KARTANY GIŇIŞLEÝIN AÇ